ARCHITEKT
Domů Menu
Ing. arch. Martina Zábojová
URBANISMUS

Obsah zahrnuje školní práce - urbanismus
Masarykovo nádraží, Praha (2017)

Diplomová práce na téma konverze Masarykova nádraží v Praze. Jedná se o urbanistickou studii nádraží a jeho přilehlých objektů za předpokladu, že dojde ke zrušení jeho funkce jako nádraží. Na tomto místě by mělo vzniknout nové administrativní centrum s parkem a náměstím, skrz území také povede nová linka tramvají. Nejdůležitějším záměrem je zde propojení zelených parků Vítkov a Těšnov do jedné linie s vytažením zeleného pásu skrz území směrem k historické budově nádraží.

Hlavní myšlenkou tvorby konceptu bylo propojení zeleně mezi parkem na Těšnově a Vítkovem a také vytvoření hlavních pěších os územím. Zeleň byla navržena jako spojnice parků do půlkruhu, ten lemuje i terénní hranu, která představuje jeden z nejvýraznějších prvků v území. Dále je zeleň protažena formou parkového náměstí a stromořadím směrem k historické budově nádraží. Hlavní pěší osy jsou v návaznosti na stávající komunikace, vychází z parku na Těšnově a skrz území pokračují ke stávajícím pěším tahům na Žižkov a spojení s Vítkovem. Další pěší osa je protažena ulicí Na Florenci, skrz nové autobusové nádraží směrem na Karlín. Poslední hlavní osa pro pěší vede od nádražní budovy k Vítkovu a tvoří tak centrální pohledovou i pěší osu v území, která propojuje ostatní komunikace.

Zadáním diplomové práce byla konverze Masarykova nádraží. V rámci návrhu se uvažuje o zrušení stávající funkce jako nádraží. V rámci projektu budou zachovány historické objekty jako je hlavní nádražní hala nebo Negrelliho viadukt. Také se uvažuje o zmenšení a přesunutí dosavadního autobusového nádraží na Florenci. Řešené území je vymezeno ulicemi na Florenci a Havlíčková, kudy vedou linky tramvajové dopravy a ulicemi Hybernská, Husitská, Trocnovská a Právního pluku. Dále nám území vymezuje také ulice Wilsonova (Magistrála) a železniční koridor vedoucí k Hlavnímu nádraží. V rámci konverze se uvažuje především o administrativní funkci spojenou s bydlením a občanskou vybaveností se zachováním historických objektů, které by mohly sloužit jako muzeum železnice.


Urbanistická koncepce rozvojového území, Krč (2016)

Urbanistická studie nového centra pro Prahu Krč při vybudování nové linky metra D. Ve studii se jedná o vybudování nového náměstí s vazbou na metro a s plnou občanskou vybaveností potřebnou pro toto území. Prostor se nachází naproti Thomayerovy nemocnice v Krči. V tomto území se bude nacházet hlavně občanská vybavenost a bydlení. Uvažuje se i o výstavbě velkého parkovacího domu a parku v blízkosti nemocnice.

Důležité je centrální náměstí jako místo společenského setkávaní s návaznosti na občanskou vybavenost. Území je složeno hlavně z bytových domů a administrativních komplexů doplněných drobnou občanskou vybaveností v parteru. Důležité je vybudování hlavních pěších tahů, které povedou od vestibulu metra směrem k nemocnici a k sídlištím Tempo a Lhotka. Součástí řešení byl i nový návrh předprostoru nemocnice. Nevzhledné parkování bude nahrazeno parkovacím domem (hlavně P+R) a administrativní budovou v popředí. Dále zde bude navržen odpočinkový park se vzrostlou zelení. Zeleni budou osázeny všechny pěší komunikace pro příjemný pocit průchodem území.


KONTAKT
Ráda zodpovím veškeré Vaše dotazy.
polohaPlickova 551/25
149 00 Praha - Háje
emailzabojova.martina@seznam.cz

Ing. arch. Martina Zábojová
IČ: 06276024
Nebo mě můžete kontaktovat na facebooku či instagramu.

 
© Ing. arch. Martina Zábojová. All rights reserved.